Matchmaking events

Voor het stimuleren van grensoverschrijdende uitwisseling en samenwerking tussen opleidingen en bedrijven zijn er matchmaking events georganiseerd. Denk bij uitwisseling en samenwerking bijvoorbeeld aan beschikbare stageplaatsen, onderzoeksopdrachten en onderzoekend leren programma’s.

De biobased economie vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van de biobased professional. Hoe speelt het onderwijs hierop in? Hoe verzilveren we de kansen die de biobased economie biedt? Uit onderzoek in het project Grenzeloos Biobased Onderwijs (GBO) blijkt dat naast technische kennis, competenties als kritisch analyseren en systeemdenken minstens zo belangrijk zijn voor biobased bedrijven. Tijdens het event is fysiek de vraag van bedrijven en organisaties en het aanbod van onderwijsinstellingen bij elkaar gebracht en daarmee de attentiewaarde en toepassing van het voor ieder toegankelijke digitale platform vergroot.

Masterclass Biobased Economy 
Een van de matchmaking events binnen GBO was de Masterclass Biobased Economy. Het maximum van twintig belangstellenden had zich binnen no time ingeschreven voor deze masterclass en de verwachtingen waren dan ook hooggespannen. Het gezelschap werd wegwijs gemaakt in de termen biobased en circulair en komt meer te weten over waarom het zo noodzakelijk is dat de omslag wordt gemaakt.De deelnemers buigen zelf het hoofd over hoe biobased oplossingen bij kunnen dragen aan een nieuwe economie en wat er nodig is om die veranderingen in een stroomversnelling te krijgen.

Matchmaking in Terneuzen 
Het matchmakingevent in het Bio Base Training Center in terneuzen begon met een netwerklunch en informatiemarkt. Op de informatiemarkt was meer informatie beschikbaar over de onderwerpen; shared facilities, lesmodules / om- en bijscholing, marktbevraging / marktonderzoek en het digitaal platform. Daarnaast waren er nog een aantal regionale organisaties vertegenwoordigd die heel mooi bij het matchmaking event aansloten; North Sea Port, Biopark Terneuzen met de gratis marktplaats voor biomassa (www.biocontact.eu), Vito met haar Biobuilder, Flanders Biobased Valley, Bio Base Europe Pilot Plant, Competence Development Center, Bio Base Europe Training Center. Een succesvolle bijeenkomst. 

Natural Fibertastic event 
Voorafgaand aan het fibertastic event 2019 vond ook een matchmaking event plaats. Rop Zoetemeijer van de Biobased Delta benadrukte in zijn presentatie de activiteiten niet eindigen na de einddatum van het project.  GBO heeft een digitaal platform ontwikkeld om het grensoverschrijdend kennisnetwerk dat inmiddels is ontstaan, te ondersteunen en voort te zetten. Wederom was dit een succesvolle bijeenkomst waar waardevolle input is verzameld voor het digitaal platform. 

Tijdens deze evenementen is fysiek de vraag van bedrijven en organisaties en het aanbod van onderwijsinstellingen bij elkaar gebracht en daarmee de attentiewaarde en toepassing van het voor ieder toegankelijke digitale platform vergroot. 

resultatenboek GBO project

© 2019 Grenzeloos Biobased Onderwijs